Szkoła

Szkoła Podstawowa we Włosani liczy 6 oddziałów szkolnych oraz oddział przedszkolny.
W klasach 0 - 6 uczy się 120 uczniów. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym w godzinach od 7.50 do 15.00
Szkoła posiada:
- 7 klas lekcyjnych,
- bibliotekę,
- pracownię komputerową - ze stałym dostępem do Internetu,
- salę gimnastyczną oddaną do użytku w roku szkolnym 2005/2006
- boisko szkolne.
Przy szkole działa świetlica środowiskowa w dwóch grupach wiekowych kl.1-3 oraz kl. 4-6.
W szkole odbywają się zajęcia sportowe pozalekcyjne.
Prowadzone są zajęcia, kół przedmiotowych:
- polonistyczne,
- matematyczne,
- informatyczne,
- plastyczne.

instal ing

 

W szkole pracujemy wyokrzystujac program
Insta.Ling z języka angielskiego i ortografii polskiej.

https://instaling.pl