Przyjaciel Szkoły

Honorowy tytuł "Przyjaciel Szkoły Podstawowej we Włosani” przyznaje się osobom, instytucjom i firmom zasłużonym dla Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej we Włosani, w szczególności za:

  • bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły,
  • znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz Szkoły,
  • wspieranie i popularyzowanie Szkoły.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ksiądz Proboszcz Eugeniusz Wątorski

Radny Czesław Szczurek

Sołtys wsi Włosań Stefan Suder

Stowarzyszenie Dla Włosani

Producent Napojów Fantic Górszczak Sp.J. 

Sklep Odido

Włosań S.C.Piekarnia

Rada Rodziców

FHU "Galaxy"

Krakowski Bank Spółdzielczy

Ewelina i Piotr Przęczek

Agata i Karol Malec

Małgorzata i Krzysztof Gniadek 

Sylwia i Jacek Jarosz

Iwona Tylek

Roma i Wacław Kotarba

Adam Górszczak

OSP Włosań

Agata Górnisiewicz

Małgorzata i Marek Tylek

Agnieszka i Paweł Kotarba

Maria i Kazimierz Kotarba