Kadra

Rok szkolny 2018/2019

Bukowska – Kosek BeataDyrektor. Zajęcia komputerowe, informatyka

Krawczyk ElżbietaWicedyrektor. Język polski, wychowawca kl. 8

Bobołowicz Mirosława – matematyka, biblioteka

Gotfryd – Nęcińska Katarzyna – logopeda

Gruca Justyna – wiedza o społeczeństwie, świetlica

Grzegorzek Alicja – historia, pedagog

Grzegorzek Ryszard – język polski

Gut – Kornik Elżbieta – język angielski, wychowawca kl. 6

Kantor Karina – język niemiecki

Królik – Kustra Barbara – przyroda, biologia, chemia, wdż, doradztwo zawodowe, świetlica, wychowawca kl. 4

Krzyżak Grzegorz - edukacja dla bezpieczeństwa

Matoga Dorota - oddział przedszkolny, świetlica

Midek Renata - matematyka, fizyka

Olbinska Katarzyna – zajęcia komputerowe, informatyka, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 7

Puch – Pirożkow Iwona – religia, wychowawca kl. 5

   Pulchna Danuta - edukacja wczesnoszkolna, technika, wychowawca kl. 2

   Stós Marta - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca kl. 1

   Strońska Marta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia, wychowawca kl. 3

  Kotarba Marcin – muzyka, świetlica