Terminy spotkań z Rodzicami.

Rok szkolny 2017/2018

04.09.2017 – Rozpoczęcie roku szkolnego.

13.09.2017 – Informacje dyrektora szkoły o organizacji pracy szkoły w roku 2017/2018.

08.11.2017 -  Informacja o ocenach, zachowaniu.

20.12.2017 – Informacja o zagrożeniach.

26.03.2018 – Informacja o ocenach, zachowaniu.

16.05.2018 – Informacja o zagrożeniach, ocenach, klasyfikacji końcoworocznej.

22.06.2018 – Zakończenie roku szkolnego, podsumowanie osiągnięć szkoły