Szkoła

Szkoła Podstawowa we Włosani liczy 8 oddziałów szkolnych oraz oddział przedszkolny.
W klasach 0 - 8 uczy się 106 uczniów. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym
w godzinach od 6.50 do 16.00

Szkoła posiada:
- 9 sal lekcyjnych (w każdej znajduje się tablica multimedialna)
- bibliotekę, czytelnię
- pracownię komputerową - ze stałym dostępem do Internetu,
- salę gimnastyczną
- boisko szkolne.
Przy szkole działa świetlica, która pracuje w godzinach 7.00 - 8.30 oraz 10.30 - 17.00 (godziny południowe dostosowane sa do uczniów klas 1 - 4 kończących zajęcia lekcyjne).