Szkoła

Szkoła Podstawowa we Włosani liczy 7 oddziałów szkolnych oraz oddział przedszkolny.
W klasach 0 - 7 uczy się 100 uczniów. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym
w godzinach od 7.50 do 16.00

Szkoła posiada:
- 9 klas lekcyjnych ( w każdej znajduje się tablica multimedialna)
- bibliotekę,
- pracownię komputerową - ze stałym dostępem do Internetu,
- salę gimnastyczną
- boisko szkolne.
Przy szkole działa świetlica, która pracuje w godzinach 7.00 - 8.30 oraz 10.30 - 16.00 (godziny południowe dostosowane sa do uczniów klas 1 - 4 kończących zajęcia lekcyjne).
W szkole odbywają się zajęcia sportowe pozalekcyjne.

instal ing

 

W szkole pracujemy wyokrzystujac program
Insta.Ling z języka angielskiego i ortografii polskiej.

https://instaling.pl