Dyżur dyrektora i wicedyrektora

Z powodu zagrożenia epidemicznego (koronawirus  Covid-19) informacje o terminach spotkań wychowawców, nauczycieli z rodzicami, będą podawane na bieżąco poprzez dziennik Librus. W ciągu trwania roku szkolnego będziemy unikać organizowania ogólnych zebrań w szkole, będą wykorzystywane techniki komunikacji na odległość.

W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania się z nauczycielem lub dyrektorem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem i umówienie terminu spotkania lub informację w dzienniku Librus.

Spotkanie dyrektra i wicedyrektora z powodu zagrożenia epidemicznego (koronawirus  Covid-19), po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie (sekretariat). 


Nauczyciele, dyrektor i wicedyrektor dyżurują w podanych terminach lub w innym terminie 
po wcześniejszym umówieniu