Dyżur dyrektora i wicedyrektora

DYŻUR DYREKTORA

B. Bukowska – Kosek        poniedziałek 11.35 – 12.20     
(lub po wcześniejszym umówieniu w godzinach pracy szkoły)
                                           

DYŻUR WICEDYREKTORA

E. Krawczyk                   środa 12.50 – 13.15   
(lub po wcześniejszym umówieniu w godzinach pracy szkoły)