Dyżur dyrektora i wicedyrektora

DYŻUR DYREKTORA

B. Bukowska – Kosek   
wtorek13.20 – 14.00                        

                   

DYŻUR WICEDYREKTORA

E. Krawczyk       
środa 10.30 – 11.00                                    

    

Dyrektor i Wicedyrektor dyżurują w podanych terminach lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu w dzienniku Librus.