Dyżur dyrektora i wicedyrektora

DYŻUR DYREKTORA

B. Bukowska – Kosek            
(lub po wcześniejszym umówieniu w godzinach pracy szkoły)
                                           

DYŻUR WICEDYREKTORA

E. Krawczyk                      
(lub po wcześniejszym umówieniu w godzinach pracy szkoły)