Dyżur dyrektora i wicedyrektora

DYŻURY DYREKTORA I WICEDYREKTORA  DLA RODZICÓW
w roku szkolnym 2021/2022
 

Spotkanie dyrektora i wicedyrektora z powodu zagrożenia epidemicznego (koronawirus  Covid-19), po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie (sekretariat).