Dyżury nauczycieli

DYŻURY NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW
w roku szkolnym 2021/2022

Z powodu zagrożenia epidemicznego (koronawirus  Covid-19) informacje o terminach spotkań wychowawców, nauczycieli z rodzicami, będą podawane na bieżąco poprzez dziennik Librus. W ciągu trwania roku szkolnego będziemy unikać organizowania ogólnych zebrań w szkole, będą wykorzystywane techniki komunikacji na odległość.

W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania się z nauczycielem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem i umówienie terminu spotkania lub informację w dzienniku Librus.