PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Oddział Przedszkolny

karty pracy ,,Olek i Ada’’ poziom B + (dla sześciolatków); Wydawnictwo MAC

karty pracy ,,Olek i Ada’’ poziom B (dla pięciolatków); Wydawnictwo MAC

j. angielski ,,New English Adventure Starter’’ SB+DVD; Wydawnictwo Pearson

religia ,,Kocham dobrego Boga’’, red. E. Osiewska, J. Stala; Wydawnictwo Jedność Kielce

j. angielski „New Bugs Starter”; Wydawnictwo Macmillan

Klasa I

religia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa podręcznik + ćwiczenia” ks. T. Panuś,
ks. A. Kielian, A. Berski; Wydawnictwo: Św. Stanisława BM Kraków

j. angielski„New English Adventure1”; Wydawnictwo Pearson podręcznik + ćwiczenia

podręczniki „Gra w kolory”; Wydawnictwo Juka

Klasa II

religia "Kochamy Pana Jezusa" podręcznik + ćwiczenia  red. ks. Tadeusz Panuś, ,
ks. A. Kielian, A. Berski; Wydawnictwo; Św. Stanisław BM

j. angielski New English Adventure2 podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Pearson

podręczniki„Gra w kolory”; Wydawnictwo Juka

Klasa III

religia"Przyjmujemy Pana Jezusa" podręcznik + ćwiczenia red. ks. Tadeusz Panuś,
ks. A. Kielian, A. Berski; Wydawnictwo: Św. Stanisław BM

j. angielski „New English Adventure3” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Pearson

podręczniki „Tropiciele”; Wydawnictwo WSiP

Klasa IV

religia „Słuchamy Pana Boga” podręcznik; red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków

j. angielski „Brainy4” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Macmillan

j. polski „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”; Wydawnictwo WSiP; „Słowa
z uśmiechem. Gramatyka i ortografia” podręcznik + ćwiczenia Wydawnictwo WSiP

historia „Wczoraj i dziś” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

przyroda „Tajemnice przyrody” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Nowa Era

matematyka „Matematyka z plusem” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo GWO

informatyka „Informatyka” podręcznik Wydawnictwo Migra

muzyka „Lekcja muzyki” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

technika „Bądź bezpieczny na drodze” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

plastyka „Plastyka” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

Klasa V

religia „Wierzymy w Pana Boga” podręcznik, red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; Wydawnictwo  Św. Stanisław BM

j. angielski „Brainy5”; Wydawnictwo Macmillan podręcznik + ćwiczenia

j. polski „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”; Wydawnictwo WSiP; „Słowa
z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo WSiP

historia „Historia wokół nas” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo WSiP

przyroda „Na tropach przyrody” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Nowa Era

matematyka „Matematyka z plusem” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo GWO

informatyka Informatyka” podręcznik; Wydawnictwo Migra

technika „Technika na co dzień” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

muzyka „Muzyka” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

plastyka „Plastyka” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

Klasa VI

religia „W Kościele umacniamy wiarę" podręcznik, red. ks. T. Panuś ks. A. Kielian, A. Berski, wydawnictwo Św. Stanisława BM,

j. angielski „Look 3” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Pearson

j. polski Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”; Wydawnictwo WSiP; „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo WSiP

historia „Historia wokół nas. Historia i społeczeństwo” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

przyroda „Na tropach przyrody” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka „Matematyka z kluczem”; podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka „Informatyka” podręcznik; Wydawnictwo Migra

Technika „Technika na co dzień” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

plastyka „Plastyka” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

 

Klasa VII

religia Spotykamy się z żywym Słowem” podręcznik, red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,
A. Berski wydawnictwo Św. Stanisława BM,

j. angielski "All Clear7” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Macmillan

j. niemiecki „Kompass Team1” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo PWN

j. polski „Myśli i słowa”; „Gramatyka i stylistyka” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo WSiP

historia „Wczoraj i dziś” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

geografia „Planeta Nowa” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

biologia „Puls życia” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

Chemia „Ciekawa chemia” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

Fizyka „Spotkania z fizyką” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka „Matematyka z plusem” podręcznik; Wydawnictwo GWO

Informatyka „Informatyka”; Wydawnictwo Migra

plastyka „Plastyka podręcznik; Wydawnictwo WSiP

 

Klasa VIII

religia kl. VIII  "Żyjemy w miłości Boga" (podręcznik) (dla chętnych) wyd. św. Stanisława BM, Kraków 

j. angielski "All Clear7” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo Macmillan

j. niemiecki „Kompass Team1” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo PWN

j. polski „Myśli i słowa”; „Gramatyka i stylistyka” podręcznik + ćwiczenia; Wydawnictwo WSiP

historia „Wczoraj i dziś” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

geografia „Planeta Nowa” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

biologia „Puls życia” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

Chemia „Ciekawa chemia” podręcznik; Wydawnictwo WSiP

Fizyka „Spotkania z fizyką” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka „Matematyka z plusem” podręcznik; Wydawnictwo GWO

Informatyka „Informatyka” podręcznik; Wydawnictwo Migra

Wiedza o społeczeństwie „Dziś jutro” podręcznik; Wydawnictwo Nowa Era