Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021


Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, tzn. warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, ale dobry wynik zwiększy szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin będzie obejmował:

  • język polski - 25.05.2021 r.  godzina 9.00
  • matematykę - 26.05.2021 r. godzina 9.00
  • język obcy - 27.05.2021 r. godzina 9.00

 

Języki obce jakie ósmoklasista ma do wyboru w naszej szkole to:

  • angielski;
  • niemiecki;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU
1 język polski 120 minut
2 matematyka 100 minut
3 język obcy
wybrany przedmiot*
90 minut
90 minut

 

 

 

 

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali procentowej.