Sportowe sukcesy

W organizowanych 1 marca gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym w Gaju, nasza reprezentacja zdobyła wysokie miejsca i będzie reprezentować szkołę w zmaganiach na szczeblu powiatowym. W kolejnym etapie walczyć będą:
Alicja Janka (II miejsce w gminie),
Paulina Machał (IV miejsce),
Łucja Kotarba (IV miejsce),
Roksana Górnisiewicz (VI miejsce),
Mateusz Suder (VI miejsce).
 
Trzymajcie kciuki!

                       

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - klasa 1

Ważne daty:

- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami - od 1 marca do 22 marca 2024 roku,  

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów - 28 marca 2024 roku, 

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 29 marca do 3 kwietnia 2024 roku,

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 4 kwietnia 2024 roku. 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - Oddział Przedszkolny

Ważne daty:

- Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dziec już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego - od 26 lutego do 8 marca 2024 roku,  

- Zlożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami - od 11 marca do 3 kwietnia 2024 roku,

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów - 11 kwietnia 2024r., 

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2024 roku.