Nauczanie hybrydowe

Szanowni Państwo, Uczniowie,

Harmonogram zajęć dla klas 1-3:

26.04.2021 r. klasy 1, 2 uczą się w szkole, klasa 3 zdalnie.
27.04.2021r. klasa 3 uczy się w szkole, klasa 1, 2 uczy się zdalnie.
28.04.2021 r. klasa 3 uczy się w szkole, klasa 1, 2 uczy się zdalnie.
29.04.2021 r. klasa 3 uczy się w szkole, klasa 1, 2 uczy się zdalnie.
30.04.2021 r. klasy 1, 2 uczą się w szkole, klasa 3 uczy się zdalnie.

Klasa 3 w dniach 27-29.04.2021 r. pisze sprawdzian kompetencji trzecioklasisty.
Uczniowie do szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji.
Klasy 4-8 uczą się zdalnie.
W szkole prowadzona jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

04.05.2021 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Beata Bukowska - Kosek

 


 

Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo, Uczniowie

Zasady funkcjonowania szkół od 19 kwietnia 2021 roku.

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pozostałe szkoły i placówki.

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauk


 

Życzenia wielkanocne 2021

ŻYCZENIA