Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek, 24 czerwca 2022 roku, uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpocznie się o godzinie 9.00. Obowiązuje strój galowy.


 

Powrót do nauki stacjonarnej.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Uczniowie klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych wracają do nauki stacjonarnej 21 lutego 2022 roku.

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 roku na dzień 20 lutego 2022 roku.
Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 roku.

Źródło:
Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 367.

Z poważaniem

Beata Bukowska - Kosek
Dyrektor Szkoły