Szkoły patronackie

SZKOŁY PATRONACKIE

 

Gimnazjum im. Św. Faustyny
w Świnicach Warckich

http://gimswinice.szkoly.lodz.pl/

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej
w Cierpiszu

http://www.szkola_cierpisz.republika.pl