Nadanie imienia

?Mała siostrzyczka wielkiego posłania< ? jak nazywano świętą Siostrę Faustynę Kowalską - całe swoje życie poświęciła staraniom, by ukazać światu Boże miłosierdzie. (?)

Zatrzymajmy się dzisiaj przez chwilę na jej przesłaniu? ? apelowali uczniowie Szkoły Podstawowej we Włosani, która od soboty 7 października 2006 nosi imię tej świętej.ni1

Przygotowania do uroczystości przyjęcia przez szkołę patronki trwały ponad rok. W tym czasie podejmowano wiele działań mających na celu przybliżenie dzieciom postaci św. Faustyny. Uczniowie poznawali fakty z życia świętej, dowiadywali się o jej misji i dziejach powołania. Brali udział w konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych przez nauczycieli. Obejrzeli również film pt. ?Faustyna?, co pozwoliło im lepiej zrozumieć realia życia ?sekretarki miłosierdzia?. Uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, których głównym tematem była misja św. Faustyny.

ni2

Równocześnie zadbano o nawiązanie kontaktu, a w przyszłości może współpracy, z innymi szkołami noszącymi imię św. Faustyny Kowalskiej, w tym z gimnazjum w Świnicach Warckich ? rodzinnej parafii naszej patronki, które w czasie obchodów nadania imienia reprezentowane było przez dyrektora Marka Koniuszennego

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym, którą odprawił i homilię wygłosił ksiądz bp Albin Małysiak. Następnie, po poświęceniu sztandaru, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do szkoły. Tu, po odsłonięciu i poświęceniu ufundowanej przez Radę Sołecką pamiątkowej tablicy z wizerunkiem patronki, pani wójt Małgorzata Mardyła, dyrektor szkoły Kazimierz Macheta oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej Michał Matoga dokonali oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej.

ni3Nowa sala gimnastyczna powstała dzięki decyzji  i środkom przyznanym przez Radnych Samorządowych oraz panią wójt Małgorzatę Mardyła, a jej budowa trwała sześć miesięcy. Nowa część szkoły obejmuje nie tylko dużą (12m x 24m) i jasną salę gimnastyczną, ale także całe potrzebne tu zaplecze: sanitariaty, szatnie, siłownię, pomieszczenia gospodarcze. Szkoła zyskała nie tylko miejsce, gdzie dzieci mogą ćwiczyć, ale więcej przestrzeni i możliwości organizowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez okolicznościowych, w których, jak zawsze we Włosani, uczestniczą nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale cała społeczność lokalna.

ni4Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły witając wszystkich przybyłych gości, wśród których nie zabrakło sióstr Łukaszy i Nicoli ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie ? Łagiewnikach oraz przedstawicieli władz oświatowych i gminnych, a szczególnie małopolskiego kuratora oświaty Józefa Rostworowskiego.  Podczas uroczystości uczniowie odśpiewali hymn szkoły, którego słowa napisała uczennica klasy szóstej, Paulina Piotrowska, a muzykę skomponowali państwo Małgorzata Strzebońska ? Sroka i Wojciech Sroka. Zebrani widzowie mogli też obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły i absolwentki Joanny Wal, zatytułowany ?W promieniach miłosierdzia?. Wykorzystano w nim hymny o miłosierdziu bożym św. Siostry Faustyny oraz wiersze napisane przez uczniów klas starszych, a podkład muzyczny był dziełem kompozytora Janusza Grzywacza.

ni5

Przy wtórze utworów w wykonaniu orkiestry strażackiej uczestnicy uroczystości mogli dokonać pamiątkowych wpisów okolicznościowych do Kroniki szkolnej.

Dzień nadania naszej szkole imienia św. Siostry Faustyny Kowalskiej pozostanie na długo w pamięci wszystkich, którzy uczestniczyli w tym szkolnym święcie.