Samorząd Uczniowski 2017/2018

Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować już do tej pory.

Opiekunki Samorządu: mgr Marta Strońska, mgr Danuta Pulchna

Skład:
Przewodniczaca - Karolina Jeleń
Zastępca przewodniczącego - Oliwia Starowicz
Skarbnik/Sekretarz - Melania Kotarba