Lista dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2021/2022

  1. Broda Maksymilian
  2. Hałaj Piotr
  3. Janas Julia
  4. Krok Filip
  5. Król Julia
  6. Matoga Michał
  7. Sadzik Ksawery
  8. Soja Dawid
  9. Sroka Dawid
  10. Tylek Ewelina

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany Nr 14/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. prosimy rodziców
o potwierdzenie  woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia do dnia
26 marca 2021 r.