Zajęcia online.

Szanowni Państwo,

Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca 2021 roku.


Od poniedziałku, 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal uczą się zdalnie.
W pozostałych województwach nic się nie zmienia.
Szkoły i placówki oświatowe w najbliższych dwóch tygodniach będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Źródło:
Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.