Spotkanie z policjantem

odznaka policyjna31 stycznia uczniowie klas 1-3, a 8 lutego – uczniowie klas 4 – 8,  uczestniczyli
w pogadance  profilaktycznej na temat cyberprzemocy i zagrożeń płynących z Internetu. Uczniowie starszych klas rozmawiali również o uzależnianiach i środkach odurzających. Zajęcia prowadził dzielnicowy Komisariatu Policji w Świątnikach  Górnych st. sierż. Łukasz Dudzik.

M.Strońska