Terminy spotkań z Rodzicami

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

13.09.2021 r.:
godzina 16.30 – oddział przedszkolny
godzina 17.00 – klasa 1
godzina 17.45 – klasa 2/3

14.09.2021 r.:
godzina 16.30 – klasa 4
godzina 17.00 – klasa 5

15.09.2021 r.:
godzina 17.00 – klasa 6
godzina 17.30 – klasa 7
godzina 18.00 – klasa 8
Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej

Z powodu zagrożenia epidemicznego (koronawirus Covid-19) informacje o terminach spotkań wychowawców, nauczycieli z rodzicami, będą podawane na bieżąco poprzez dziennik Librus. W ciągu trwania roku szkolnego będziemy unikać organizowania ogólnych zebrań w szkole, będą wykorzystywane techniki komunikacji na odległość.
W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania się z nauczycielem lub dyrektorem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem i umówienie terminu spotkania lub informację w dzienniku Librus.
Aby uniknąć gromadzenia się interesantów w sekretariacie zalecamy, aby przed wizytą umówić się telefonicznie (część spraw można wstępnie zrealizować przez telefon).

Z powodu zagrożenia epidemicznego (koronawirus Covid-19) kółka zainteresowań zostają zawieszone do odwołania.