Październik 2015

W tym miesiącu ruszyła akacja "szczęśliwy numerek", która będzie obowiązywać przez cały rok szkolny. W ramach tej akcji w każdy poniedziałek losowany jest szczęśliwy numerek, uczniowie zarejestrowani w dziennikach lekcyjnych pod tym numerem nie są tego dnia pytani. Dodatkowo, wspólnie z uczniami zorganizowano akcję pod hasłem: „Każdy  pierwszy piątek miesiąca - dzień bez pracy domowej”. W tym dniu nauczyciele jak już sama nazwa wskazuje nie mogą zadawać uczniom prac domowych. J

14 października, jak co roku w naszej szkole obchodzono Święto Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie wierszyków, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Po tej uroczystości przewodnicząca SU zaprosiła wszystkich zebranych na obejrzenie krótkiego, humorystycznego skeczu pt. ,,Dzień z życia ucznia”. W tym skeczu uczniowie zaprezentowali trzy krótkie scenki przedstawiające lekcje historii, religii oraz języka angielskiego. Uczniowie wcielili się zarówno w role nauczycieli jak i sobie dobrze znane role – uczniów. Cały skecz oparty był na fragmentach piosenek dobrze znanych zarówno młodszej jak i starszej części publiczności a zadaniem uczniów było odpowiednie zaprezentowanie poprzez mimikę twarzy, gesty oraz ruchy ciała tekstów piosenek. Naszym nadrzędnym celem było wywołanie uśmiechu na twarzach zgromadzonych gości, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji i mamy nadzieję, że właśnie to udało nam się osiągnąć. J