Samorząd Uczniowski 2020/2021

Przwodnicząca: Zofia Rogulska

Zespół: Mateusz Łepecki, Wiktor Ruczka, Stanisław Celuch, Flip Buraczek,             Agnieszka Ruczka.

Poczet sztandarowy:  Dawid Sołtys

                      Szymon Mazur 

Opiekun samorządu: Justyna Gruca