Samorząd uczniowski 2019/2020

Przewodnicząca: Zofia Rogulska 

Zastępca przewodniczącej: Melania Kotarba

Zespół: Mateusz Łepecki, Wiktor Ruczka, Stanisław Celuch, Flip Buraczek, Agnieszka Ruczka, Monika Uchacz, Oliwia Starowicz.

Poczet sztandarowy: Melania Kotarba, Monika Uchacz, Dawid Sołtys

                      Paulina Cius, Karolina Ziarko, Szymon Mazur 

Opiekun samorządu: Justyna Gruca