Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych wychowanków/dzieci/uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej we Włosani, ul. Królowej Polski 142, 32-031 Mogilany, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. każdy wychowanek/dziecko/uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  6. wychowanek/dziecko/uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  8. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
  9. mogą być też przetwarzane szczególne kategorie danych, na podstawie Artykułu 9 RODO ustęp 2lit.a