Finanse

Co roku składka na rzecz Rady Rodziców budzi wiele emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.Gdyby nie pieniądze wpłacone przez rodziców,wiele przedsięwzięć nie byłoby w ogóle do zrealizowania.Tym którzy mają wątpliwości,wystarczy wspomnieć o tym że: finansujemy zakup książek,ktorymi nagradzamy dzieci za imponujące osiągnięcia naukowe.Dofinansowujemy wycieczki szkolne,konkursy,klasowe przedsięwzięcia.Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest przemyślana,a pełne rozliczenie finansowe są do wglądu na zebraniach lub w każdej chwili za pośrednictwem członków Rady. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 złotych. Gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, za kolejne dziecko nie wnosimy opłaty na Radę Rodziców.