Dyżur dyrektora i dyrektora w zastępstwie

Dyrektor Szkoły 
mgr Beata Bukowska - Kosek 

PONIEDZIAŁEK 13:00 -13:45
ŚRODA 13:15 -14:00

 

Dyrektor w zastępstwie 
mgr Elżbieta Krawczyk 

WTOREK 13.15 - 14.00
CZWARTEK 12.20 - 13.00