Bezpieczna szkoła

SZANOWNY RODZICU, DROGI UCZNIU

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r.

oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami utworzyliśmy

ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

Znajdziesz ją w na parterze przy pokoju nauczycielskim.

Skrzynka została stworzona aby umożliwić Ci w sposób anonimowy zwrócenie uwagi na ewentualne niewłaściwe zjawiska, które mogą wystąpić w szkole – zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa.
Jeśli coś Cię martwi lub niepokoi, Tobie lub komuś dzieje się krzywda  - zgłoś problem wychowawcy. Możesz to również opisać i list wrzucić do SKRZYNKI.
Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją, może być anonimowe.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

 

Procedury interwencyjne w szkole materiały do pobrania

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/