Oczyszczacz powietrza

logo powietrze

oczyszczacz miniOczyszczacz powietrza został przekazany oddziałowi przedszkolnemu przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

rr2 miniW poniedziałek 3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Akademię przygotowała klasa 5 wraz z wychowawcą I. Puch - Pirożkow. Zdjęcia z uroczystości znajdują sie w galerii.(kliknij)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

monika i nagrody dyr miniW piątek 22 czerwca pożegnaliśmy z radością i pewnym rozrzewnieniem rok szkolny 2017/2018. Jak co roku, na uroczystość przybył wójt Gminy Mogilany pan Piotr Piotrowski. W tym roku wręczył nagrodę wójta Monice Uchacz z klasy 6. Dyrektor szkoły pani Beata Bukowska - Kosek również wręczyła nagrody dyrektora dla uczennic aktywnych w szkole, posiadających wysoką średnią oraz szczególnie wyróżniających się pozytywnie w szkole i poza nią. Były to: Amelia Burda, Zofia Rogulska, Mariola Ruczka, Melania Kotarba, Karolina Ziarko, Hanna Kwoka, Ewelina Skórzak. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Piknik Rodzinny 2018 - podziękowanie

Rada Rodziców dziękuje wszystkim, którzy pomagali w organizacji i sprawnym przebiegu Pikniku Rodzinnego we Włosani, który odbył się 9.06.2018r. 

Przede wszystkim dziękujemy strażakom OSP z Włosani, którzy nie tylko udostępnili teren przy strażnicy ale również pomagali w realizacji imprezy.

Dziękujemy: Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Mogilanach Pani Elżbiecie Piotrowskiej, Wójtowi Gminy Mogilany Panu Piotrowi Piotrowskiemu, Radnej Pani Marii Kotarba, Prezesowi Stowarzyszenia Dla Naszej Gminy Mogilany Grzegorzowi Nędza, Firmie "Fantic" z Głogoczowa, Dyrektor Szkoły Podstawowej Beacie Bukowskiej- Kosek, Pani Danucie Pulchnej, Pani Katarzynie Olbinskiej, Pani Iwonie Puch - Pirożkow, Pani Marcie Strońskiej, Agacie i Karolowi Malec, Małgorzacie i Krzysztofowi Gniadek, Agnieszce i Pawłowi Kotarba, Jolancie i Michałowi Majtyka, Annie Buraczek, Monice i Adamowi Górnisiewicz, Wiolettcie i Grzegorzowi Kwoka, Marioli Malec, Agacie Górnisiewicz, Piotrowi Przęczek, Bogusławie Surówka - Pławińska oraz Wojciechowi Jeżewskiemu.

Dziękujemy również: Sołtysowi Włosani Stefanowi Sudrowi za zrobienie przepysznej pizzy, Izabelli Suder za wiejski chleb, DJ Zbysiowi Kopcik za oprawę muzyczną.

Wielkie dzięki dla dzieci i trenera Marka Rzewuskiego z Krakowskiej Akademii Sportu za pokaz karate, dla Martynki i Emila za pokaz tańca towarzyskiego, dla uczniów naszej szkoły za pokaz artystyczny śpiewu i tańca.

Podziękowania dla rodziców klas od 0 do 7 za zrobienie pysznych ciast, za włączenie się do pracy przy Pikniku oraz dla Iwony Tylek i Anny Uchacz  za pomoc podczas imprezy.

Na Pikniku uzbieraliśmy kwotę w wysokości 1486 zł. Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe, przez które udało nam się zebrać taką kwotę.

Już teraz zapraszamy na następny Piknik Rodzinny w przyszłym roku !!! 

                                                             Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewelina Przęczek

Informacja na temat przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( 2016/679)
27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani, Włosań, ul. Królowej Polski 142 , 32-031 Mogilany 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą-Prawo Oświatowe 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.p


"Szkole pomagamy i świat oczyszczamy"

greenW ramach akcji "Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy" nasza szkoła przekazała firmie Green Office Ecologic - 1490 kg  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i otrzymała bon w wysokości 224 zł do wykorzystania na sprzęt sportowy. Zostały już zamówione przyrządy i przybory do ćwiczeń i zajęć ruchowych.

Serdecznie dziękujemy za udział i pełne zaangażowanie wszystkim, którzy przyłączyli się w akcję zbiórki elektroodpadów :)

M. Strońska

Wiwat maj!

zdj mini

W środę 9 maja uczniowie klasy 1 poprowadzili akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem p. Małgorzaty Strzebońskiej-Sroki oraz występ uczennic Melanii Kotarby (klarnet) oraz Hani Kwoki (flet)

dzeici mini

Również przy okazji uroczystości, uczennice: Monika Uchacz (kl.6), Łucja Kotarba (kl.2) oraz Zosia Rogulska (kl.4) pochwaliły się osiągnięciami w konkursach kaligraficznych.  


Monika zajęła I miejsce w konkursie kaligraficznym gminnym, a w Małopolskim Konkursie Kaligraficznym (Rajbrot) - zajęła II miejsce. Zosia Rogulska otrzymała wyróżnienie ( w gminnym konkursie zajęła 3 miejsce), natomisat Łucja Kotarba zajęła III miejsce w gminnym konkursie.

Szymon Mazur pochwalił się swoim sporowym osiągnięciem - II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Południowego OYAMA PEK w Kumite - w konkurencji lekki kontakt w kategorii młodzik do 45 kg.

A Amelka Burda (kl.3) została laureatką gminnego konkursu Mam Talent (konurs plastyczny)

M. Strońska, K. Olbinska