Harmonogram powrotu uczniów do szkoły


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Poniżej informacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Żródło:
- MEiN
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Harmonogram pracy (nauka stacjonarna/nauka on-line) uczniów klas 4 - 8
w dniach od 17 do 28 maja 2021 roku:


17 - 19  - klasy 4, 5, 8 uczą się stacjonarnie, klasy 6, 7 uczą się on-line.


20 - 24 -  klasy 6, 7 uczą się stacjonarnie, klasy 4, 5, 8 uczą się on-line.


25 - 27 -  Egzamin ósmoklasisty.


28.05 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Beata Bukowska - Kosek


 

Nauczanie hybrydowe

Szanowni Państwo, Uczniowie,

Harmonogram zajęć dla klas 1-3:

26.04.2021 r. klasy 1, 2 uczą się w szkole, klasa 3 zdalnie.
27.04.2021r. klasa 3 uczy się w szkole, klasa 1, 2 uczy się zdalnie.
28.04.2021 r. klasa 3 uczy się w szkole, klasa 1, 2 uczy się zdalnie.
29.04.2021 r. klasa 3 uczy się w szkole, klasa 1, 2 uczy się zdalnie.
30.04.2021 r. klasy 1, 2 uczą się w szkole, klasa 3 uczy się zdalnie.

Klasa 3 w dniach 27-29.04.2021 r. pisze sprawdzian kompetencji trzecioklasisty.
Uczniowie do szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji.
Klasy 4-8 uczą się zdalnie.
W szkole prowadzona jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

04.05.2021 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Beata Bukowska - Kosek

 


 

Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo, Uczniowie

Zasady funkcjonowania szkół od 19 kwietnia 2021 roku.

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pozostałe szkoły i placówki.

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauk


 

Życzenia wielkanocne 2021

ŻYCZENIA

Kontynuacja nauki online

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią obowiązuje nauka zdalna dla uczniów klas 1-8 do 11 kwietnia 2021 roku oraz oddziału przedszkolnego do 9 kwietnia 2021 roku.
Przerwa świąteczna w szkole od lekcji online rozpoczyna się 31 marca 2021 roku a do zajęć online uczniowie powrócą 7 kwietnia 2021 roku.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Beata Bukowska - Kosek


 

Lista dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2021/2022

 1. Broda Maksymilian
 2. Hałaj Piotr
 3. Janas Julia
 4. Krok Filip
 5. Król Julia
 6. Matoga Michał
 7. Sadzik Ksawery
 8. Soja Dawid
 9. Sroka Dawid
 10. Tylek Ewelina

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany Nr 14/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. prosimy rodziców
o potwierdzenie  woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia do dnia
26 marca 2021 r.


 

Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Domagała Adam
 2. Galos Antoni
 3. Gniadek Alan
 4. Górnisiewicz Patrycja
 5. Jałocha Anastazja
 6. Jankowska Zuzanna
 7. Maślak Anita
 8. Mazur Szymon
 9. Pulchna Julia
 10. Pulchna Maja
 11. Pulchna Nikola
 12. Soja Kamil

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany Nr 13/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. prosimy rodziców
o potwierdzenie  woli przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia
do dnia
26 marca 2021 r.