V Święto Ziemniaka 2014

ziemniak?Ogniste ziemniaki?, ?Mundial ziemniaczki?, ?Ekstremalne ziemniaczki? ? dziś w naszej szkole zastąpiły klasy zwykle nazywane ?czwartą?, ?piątą? i ?szóstą?. Skąd ta zmiana? Wynika ona z obchodzonego właśnie Święta Ziemniaka.

Czytaj więcej...