Odwiedziny Kardynała Stanisława Dziwisza

8 mini W niedzielę 21 lutego parafię we Włosani wizytował Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Odwiedził również naszą szkołę, gdzie powitany przez dyrektor B. Bukowską – Kosek, mógł spotkać się z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz z nauczycielami. Z wielką życzliwością dowiadywał się o codzienne troski i radości życia szkolnego. Na zakończenie wizyty podarował portret Jana Pawła II, Apostoła Bożego Miłosierdzia, który dla naszej placówki – imienia Świętej Faustyny Kowalskiej – ma szczególne znaczenie.

(zdjęcia z odwiedzin znajdują się w Galerii w kategorii Wydarzenia)

E.Krawczyk

Warsztaty tematyczne - język angielski

IMG 20160220 110248 miniW sobotę 20 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty na temat wykorzystania gier na zajęciach języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  

W warsztatach udział wzięli zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz opiekunowie. Każdy z nich miał okazję zaprezentować nie tylko swoje umiejętności językowe oraz umiejętność pracy
w grupie ale także musiał wykazać się dużą kreatywnością oraz spostrzegawczością. Wśród gier, które pojawiły się na warsztatach na szczególną uwagę zasługują gry planszowe, głuchy telefon, kalambury, wyścigi rzędów oraz kangurze skoki. Gdyż to właśnie te gry dostarczały uczestnikom najwięcej emocji oraz były powodem do śmiechu i radości. Na zakończenie, zwycięska drużyna otrzymała nagrody główne oraz pamiątkowe dyplomy. Jednak, nie zabrakło też nagród pocieszenia w postaci czegoś słodkiego dla tych, którym  powiodło się nieco gorzej w przygotowanych konkurencjach. Bez względu na wynik dobre humory dopisywały do samego końca, a każdy
z uczestników mógł się przekonać, iż motto: ”English is fun” rzeczywiście się sprawdza J

Nadrzędnym celem tych warsztatów było uświadomienie uczestnikom, iż gry nie tylko bawią i uczą zdrowej rywalizacji, ale przede wszystkim doskonalą umiejętności językowe. W czasie zabawy dzieci opanowują język niejako „bezwiednie”.
I chociaż stosowanie gier zawsze wymaga przygotowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian organizacyjnych w klasie, to jednak wysiłek ten zawsze się opłaca, gdyż atrakcyjność formy zwiększa skuteczność nauczania i kształtuje pozytywne nastawienie dziecka do nauki języka obcego.

K. Dubas

Kolędnicy Misyjni

km1 mini  km2 mini kliknij w obraz

W tym roku grupa Kolędników Misyjnych z naszej szkoły uzbierała kwotę 777,20 zł na rzecz dzieci na Madagaskarze. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary uczniom, nauczycielom oraz mieszkańcom parafii MB Królowej Polski we Włosani.

I. Puch - Pirożkow