Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - klasa 1

Ważne daty:

- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami - od 1 marca do 22 marca 2024 roku,  

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów - 28 marca 2024 roku, 

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 29 marca do 3 kwietnia 2024 roku,

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 4 kwietnia 2024 roku.