Caritas - Kolega koledze

Szkolne Koło Caritas zorganizowało zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu. 

Obecna trudna sytuacja gospodarcza i polityczna sprawia, że dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji, bądź nie mają jej w ogóle. Każda wyprawka szkolna przekazana dzieciom na Bliskim Wschodzie pozwoli na zminimalizowanie problemów i zapewnienie udziału w zajęciach edukacyjnych.

Dzięki hojnosci rodziców i uczniów naszej szkoły udało się zebrac bardzo dużo przyborów, które posegregowali i spalkowali ósmoklasiści. Zebrane przybory dostarczy do biura Caritas p.Grzegorz.

Serdecznie wszystkim dziękuję za okazaną pomoc.

Iwona Puch-Pirożkow