Góra Grosza

gora grosza
JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE,

ALE GÓRA GROSZA MA MOC!

Po kilku latach przerwy nasza szkoła ponownie włącza się w ogólnopolską XXIII już edycję „Góry Grosza”.

Akcja polega na zbiórce monet (od 1 gr do 5 zł) i organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej na terenie całej Polski. Zebrane pieniądze przeznaczane są na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących, w szczególności dzieciom wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym np. w rodzinach zastępczych, czy domach dziecka.

W naszej szkole zbiórka odbędzie się w dniach 28.11.2022 - 2.12.2022 .

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie: https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/

Zachęcamy do aktywnego przyłączenia się do akcji!