Harmonogram powrotu uczniów do szkoły


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Poniżej informacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Żródło:
- MEiN
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Harmonogram pracy (nauka stacjonarna/nauka on-line) uczniów klas 4 - 8
w dniach od 17 do 28 maja 2021 roku:


17 - 19  - klasy 4, 5, 8 uczą się stacjonarnie, klasy 6, 7 uczą się on-line.


20 - 24 -  klasy 6, 7 uczą się stacjonarnie, klasy 4, 5, 8 uczą się on-line.


25 - 27 -  Egzamin ósmoklasisty.


28.05 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Beata Bukowska - Kosek