Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020 roku – nie odbędzie się spotkanie uczniów, rodziców/opiekunów w sali gimnastycznej, w związku z pandemią koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

Harmonogram spotkań z wychowawcami w klasach:

 • godz. 8.30 oddział przedszkolny – wejście główne
 • godz. 8.30 klasa 1 – wejście przy sali gimnastycznej
 • godz. 8.40 klasa 2 – wejście główne
 • godz. 8.50 klasa 3 – wejście główne
 • godz. 9.00 klasa 4 – wejście główne
 • godz. 8.30 klasa 5 – wejście od strony boiska
 • godz. 8.40 klasa 6 – wejście od strony boiska
 • godz. 8.50 klasa 7 – wejście od strony boiska
 • godz. 9.00 klasa 8 – wejście od strony boiska

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa

rozpoczęcie roku szkolnego:

 • Do szkoły mogą przyjść uczniowie zdrowi, dzieci z objawami choroby górnych dróg oddechowych, gorączką, objęte kwarantanną muszą pozostać w domu.
 • Rodzice odprowadzają dzieci do strefy wspólnej – wejście główne, wejście od strony boiska. Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego 1,5m (nie dotyczy rodzica i dziecka). Rodzice przekazują młodsze dzieci pod opiekę wychowawcy lub pracownika szkoły.
 • Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 • Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 • Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 • Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów szkoły, oddziału przedszkolnego (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 • Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 • Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyznaczonego wyjścia.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 • Powitanie uczniów w klasach: 
 • Przekazanie informacji o:
  • Zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych.
  • Zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami.
 • Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, kalendarium szkolnego, harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i in.
 • Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 • Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 • Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 • Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 • W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 • Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2