Podziękowanie

Za uświetnienie swoją obecnością tegorocznej "Choinki", Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania: Wójtowi Gminy Mogilany - panu Piotrowi Piotrowskiemu, Dyrektor Krakowskiego Banku Spóldzielczego oddział w Mogilanach - pani Elżbiecie Piotrowskiej, Sekretarz Gminy Mogilany - pani Małgorzacie Madeja, Radnej wsi Włosań - pani Marii Kotarbie.

Dziękujemy Dyrektor Szkoły, pani Beacie Bukowskiej- Kosek i Gronu Pedagogicznemu za obecność oraz wspaniałe przygotowanie uczniów do występu.

Dziękujemy "Trójkom klasowym" i rodzicom zaangażowanym we wszelkie prace porządkowe oraz przepyszne, domowe ciasta (bez których Choinka nie mogłaby sie udać).

Dziękujemy przybyłym gościom za wspólną zabawę oraz darowizny pieniężne na rzecz szkoły.

Dziękujemy pracownikom administracji za okazaną pomoc oraz prace porządkowe.

Dziękujemy absolwentowi naszej szkoły (Pawłowi Gniadkowi) DJ Gniado za fantastyczne prowadzenie dyskoteki dla starszych uczniów oraz DJ Zbigniewowi Kopcikowi za wyposażenie i obsługę sprzętu podczas zabawy dzieci z klas młodszych.

Dziękujemy wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej we Włosani za wspaniałe występy i swietną zabawę. 

Zapraszamy za rok!

Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewelina Przęczek