Dzień Praw Dziecka 2017

pd mini20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.
 W tegorocznym liście Rzecznika Praw Dziecka czytamy:"Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora jej uchwalenia – w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle mówić będziemy o prawach dziecka, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać."

Dla upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie klasy czwartej przygotowali apel, przypominający, że każde dziecko ma prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku, prawo do nauki.

I. Puch - Pirożkow