Burzenie starych toalet

wt2mini wt3mini wt4mini wt5mini

W wakacje tego roku miało miejsce burzenie starych toalet. Całe przedsięwzięcie zostało sfinnansowane przez Radę Rodziców w kwocie 3 tysiące złotych. Pieniądze Rada Rodziców pozyskała z różnych  okolicznościowych uroczystości szkolnych.